God stil ved vandet - Grundregler mm

Som lystfisker i det nordsjællandske er der en masse skrevne- og uskrevne regler, som gør sig gældende, og som bør respekteres. Det gælder både for selve fiskeriet og for færden i naturen.

 

Fisketegn

Er du mellem 18 og 65 år, er et gyldigt fisketegn påkrævet. Det koster 185 kr. for et år, 130 kr. for en uge og 40 kr. for en dag, og det giver ret til at fiske i både ferskvand og saltvand. Pengene fra salget går til bestandspleje og udsætningsarbejde. Du kan købe dit fisketegn på posthuset, i udvalgte grejbutikker samt online: www.fisketegn.dk 

Fredningzoner/tider

For at værne om de danske fiskebestande er der indført almengyldige fredningszoner og fredningstider. Samtlige lokale fredningszonebestemmelser findes på Naturstyrelsens hjemmeside: naturerhverv.dk/fiskeri/lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter. Mindstemål og fredningstider for andre fiskearter kan findes på www.naturstyrelsen.dk 

Grundreglerne

Langs hele kystlinjen er der offentlig adgang, så længe man kan komme til kysten via offentlig vej. Fisk aldrig i andre vande uden tilladelse og respektér privat ejendomsret. De gældende regler findes på Naturstyrelsens hjemmeside, på Retsinformation.dk og på Randzoner.dk. Skån naturen mest muligt: Find til vandet via etablerede stier, og ryd op efter dig selv. Behandl din fangst med behørig respekt, overhold gældende fredningstider og mindstemål og udvis mådehold. Udvis alment hensyn i forhold til andre mennesker i naturen – inklusive medfiskere.

Del denne side