Stålsat byrum

Foto: Halsnæs Kommune

Frederiksværk har 250 års stolt militær- og industrihistorie. Byen ligger smukt mellem Arresø og Roskilde Fjord, så de blå-grønne kvaliteter er til stede overalt. 

Med Stålsat By er ønsket at iscenesætte, hvad der engang var et intensivt industriområde til et turistmæssigt og kulturelt centrum med industrilandskabet som et af de helt centrale elementer.

I Stålsat By samarbejder borgere, foreninger, erhvervs- og kulturaktører med Halsnæs Kommune om at skabe anderledes og autentiske oplevelser i stålets by. Stålsat By er et byudviklingsprojekt, hvor ambitionen er at skabe nye inddragende og involverende byrum, der på en gang spejler byens særlige historie og stolthed, men som samtidig tilfører byen nye mødesteder, bevægelsesmuligheder og bedre rammer for et aktivt handelsliv.

Valsetorvet

Valsetorvet er det lille torv midt i Nørregade, hvor der er forbindelse op i skoven og ned mod Skjoldborg. Frederiksværk er fuld af industrihistorie, men lige præcis Valsetorvet er ikke opstået fordi en fabrik er nedlagt. Nørregade er anlagt som byens hovedgade.

I Nørregade var alle byens funktioner bager, slagter, apotek, garveri, nøglemager, pottemager, hattemager og mange andre. Gaden blev hovedgade i starten af 1900-tallet. Valsetorvet er opstået tilfældigt ved en brand og efter branden er pladsen friholdt for byggeri. Det er heldigt for den rekreative by i dag. Netop på det her sted er der et vigtigt kryds mod skoven og mod Skjoldborg, gymnasiet og fjorden.

I november 2015 var det stålsatte Valsetorv færdigt. Det er blevet til et attraktivt sted at holde en pause. Børn kan udfolde sig her, være aktive og lege fortællingen om Frederiksværk ind. Der kan leges på trapperne ned til kanalen, klatres på halvkuglen, spilles musik på lydsøjlerne eller leges på miniatureudgaven af Frederiksværks kanalstruktur.

Til de voksne bliver der sydvendte bænke, en vandpost og muligheden for at komme helt tæt på kanalen. Pladsen gør indkøbsturen i Nørregade endnu mere spændende, når man lige skal lege med kanalerne eller tage et hvil og nyde kanalens stille vand.

Valseværksplænen

Valseværksplænen et et kreativt byrum med faciliteter til boldspil for de unge mennesker. Der er en Panna-bane, som er en lille 8-kantet fodboldbane med en diameter på ca. 6m2, hvor fodboldspillere dyster 1:1 om at score på små mål. Der er et rulleskøjte-egnet spor over plænen, hvor de unge kan rulle.

Mølledammen

Mølledammen er området omkring kanalplænen med Torvet og Gjethuset på den ene side og Nørregade på den anden side. Området omkring Mølledammen og Gjethuset er startstedet i Frederikværks udvikling som Danmarks første industri by. Ved Mølledammen skabtes den energi, der drev værkerne. Først kanonboreværket, der lå langs kanalen fra turbinehusene og ned og naturligvis Gjethuset.

Området rummer rigtig mange historier fx om den franske kanonsmed, Peyrembert, der uden held forsøgte sig med at bore kanoner ud fra 1751. Gjethuset, byens kanonstøberi – og Danmarks første fabriksbygning – knejser på bakken og vidner om hvor stort der blev tænkt ved anlæggelsen af Frederiks Wærck. Her er der støbt kanoner og senere komfurer, potter og pander hos De Forenede Jernstøberier.

Hele området var tæt pakket med fabriksbygninger, som siden er revet ned og har gjort plads til Torvet. Nu er området renoveret og åbnet op som et dejligt grønt og kreativt område i forbindelse med byen, kulturhuset, kanalen og gågaden.

Allégade

Allégade er et særligt bymiljø i Frederiksværk. Kanalen ligger højt bag byens gågade, alléen udgør byens promenade og i vejniveau ligger de små arbejderhuse, hvoraf flere oprindeligt hørte til Krudtværket.

Allégade med kanal, trærækker og arbejderhuse udgør en vigtig landskabs- og bebyggelsesstruktur i Frederiksværk som den har været tilbage fra 1780’erne. Allégade-kanalen er anlagt for at skabe vandkraft til at drive krudtværket og senere kobbervalseværket.

I Allégade har der tidligere været små værksteder og i dag kan man stadig se ’Den gamle smedje’ på hjørnet af Valseværksstræde. Selvom mange af arbejderhusene og værkstederne ikke findes længere, så er de nuværende huse bygget op i samme skala, og repræsenterer derfor stadig miljøet fra starten af 1800-tallet.

Allégade ligger i dag nærmest på samme måde som i starten af 1800-tallet. Allétræerne er udskiftet pga. alderdom, der er stadig en promenade mellem træerne og vejen er blevet ensrettet. Mange oplever Frederiksværk netop fra dette sted, da der langs hele Alleen er parkeringspladser, hvorfra man krydser kanalen via små broer, for at komme til byens gågade.  

For mange bliver Frederiksværk omtalt som Nordsjællands Venedig netop pga. Allégades maleriske motiv med kanal og promenade. Allégade er en rekreativ oase midt i byen.