©  Foto:

Tibirke Kirke

Tibirke Kirke er antageligt bygget omkring år 1120-1130 som en lille romansk kampestens kirke bestående af kirkens nuværende andet og tredje fag, samt et lille kor med apsis. I sidste del af 1300-tallet er kampestens kirken blevet udvidet med sit nuværende vestlige fag. I 1400-tallet er det oprindelige kor revet ned, og et kor, der er større end skibet, er opført. Tårnet er opført i første halvdel af 1500-tallet, men har gennem århundreder gennemgået mange ombygninger.