©  Foto:

Søborg Kirke

Søborg Kirke er en smuk middelalderkirke i røde munkesten, som er væsentlig større end de fleste landsbykirker. Den blev da også bygget som sognekirke for købstaden Søborg i begyndelsen af 1200-tallet, og fungerede formentlig tillige som kongelig kirke for Søborg Slot.

Søborg var efter 1161 kongelev, dvs. statsejendom, til Kongens underhold.

Søborg kirkes kor og skib er opført i begyndelsen af 1200-tallet, tårnet er tilbygget i slutningen af 1200-tallet. Kirken rummer bl.a. en romansk døbefont, adskillige gotiske kalkmalerier og på en gravsten ophængt i kirken og på korets ydermur kan man se indridsede runer.