©  Foto:

Rusland | Et bakket hedelandskab

Rusland kalder man området omkring Rudolph Tegners Museum og Statuepark

Rusland er et 260 hektar smukt bakket og fredet hede landskab ved Dronningmølle bevokset med lyng, enebær og spredte fyrretræer.

Under sandflugten, der hærgede Nordkysten i 16-1700 årene, var området dækket af flyvesand, og det har præget vegetationen. Græssende får sørger nu for, at bevoksningen holdes nede.

Heden ligger ned til den fredede Pandehave Ådal. På skrænten ned til ådalen vokser 150 år gamle naturskov af eg og bøg. Midt i lyngbakkerne ligger Tegners Museum og statuepark med 14 af kunstnerens små og store bronzestatuer.

Museet blev bygget af billedhuggeren Rudolph Tegner i 1938, som skulle bruge det til sine egne næsten 200 statuer og 214 malerier. Han ligger begravet under gulvet i museet.

Fra bakkerne øst for museet er der en flot udsigt over Kattegat. Det er et fint sted til at nyde sin mad kurv.