©  Foto:

Naturreservatet Nivå Bugt Strandenge

Er du naturmenneske og fugleinteresseret, er naturreservatet Nivå Bugt Strandenge værd at besøge. Her udfolder der sig et vældigt leben året rundt; det er nemlig det eneste åbne naturområde på Nordsjællands østkyst, hvor vadefugle og andre vandfugle har mulighed for at raste og fouragere på deres træk mod nord eller syd.

 

Her er observeret ikke mindre end 200 forskellige fuglearter. Fra fugletårnet har du et godt overblik og kan zoome ind på de mange fascinerende fugle, som veksler med årstiden.

Fugleliv hele året

Syd for Nivå Havn åbner landskabet sig i den store lavvandede Nivå Bugt, med strandenge, rørskove, vandhuller og åen Nive Å. Det smukke naturområde er en vigtig fuglelokation; her gør i tusindvis af fugle året rundt ophold for at tanke op til deres videre rejse mod koldere eller varmere himmelstrøg, eller for at overvintre.

Unik og fredet fuglelokation

Området er unikt på den danske og svenske Øresundskyst, og det blev fredet i 1950. Siden da er det blevet udvidet flere gange; i dag omfatter naturreservatet 21 hektar, som forvaltes af Fugleværnsfonden.

Siden 2009 har kvier og højlandskvæg afgræsset strandengene i Nivåbugten. Det medfører mere lys til strandeng og overdrev, så biodiversiteten øges og levevilkårene for ynglefugle som vibe, rødben, strandskade og skeand forbedres.

Forårets gæster

Tidligt på foråret kommer vadefuglene forbi på vej mod de nordlige ynglepladser. Du kan også opleve flotte rovfugletræk, hyppigst ses musvågen, men fiskeørnen og rørhøgen kan også finde på at raste ved strandengene. Traner på træk mod deres ynglesteder i Sverige kan du være heldig at se i slutningen af marts – begyndelsen af april. I maj genlyder rørskoven af rørsangerens sang.

Læs og download Fugleværnsfondens folder om forår i Nivå Bugt Strandenge

Sommerliv i vandkanten

Rødben, almindelig ryle og strandskade er nogle af de mest almindelige vadefugle i Nivå Bugts vandkant om sommeren, men du kan også træffe den elegante lille kobbersneppe, islandsk ryle og stenvender, samt edderfugle og terner.

Læs og download Fugleværnsfondens folder om sommer i Nivå Bugt Strandenge

Når skoven falmer og fuglestemmen daler

Når det lakker mod efterår, kan du se flokke af pibeand, knortegås og vibe på strandengene. Og rovfugle, som lagde vejen forbi i foråret, kommer på genvisit på rejsen sydpå. Lyt til de karakteristiske skrig fra majestætiske fiskeørne, musvåger og spurvehøge, som svæver højt på himlen.

Læs og download Fugleværnsfondens folder om efterår i Nivå Bugt Strandenge

Den toppede lappedykker styrer!

På en vinterdag er der ikke stille! Store flokke af troldand, hvinand, gravand, sangsvane, canadagås, skarv - og toppet lappedykker kan ses ved bugten. Lokaliteten er måske den vigtigste rasteplads overhovedet for den toppede lappedykker i Danmark, med op til 1600 besøgende fugle om året.

Du kan også være heldig at se den smukke stor tornskade, eller den fantastiske turkisblå isfugl, som yngler i området.

Læs og download Fugleværnsfondens folder om vinter i Nivå Bugt Strandenge

Sådan kommer du til naturreservatet

Naturreservatet ligger øst for Strandvejen ved Nivå, mellem Rungsted og Humlebæk. Sådan kommer du dertil:

  • Med tog:
    Tag kystbanen til Nivå Station. Herfra er der cirka 1,5 km til fods, en dejlig tur gennem parken ved Nivaagaards Malerisamling og ud til Strandvejen. Vil du afkorte turen, tag bus fra Nivå Station til Nivaagaards Malerisamling, og gå derfra gennem parken. Se rejseplanen
  • Med bil:
    Nærmeste adresse ved søgning er Strandvejen 331, 2990 Nivå. Det er muligt at parkere i vejkanten.

Informationstavle og fugletårn

Studér informationstavlen lige inden for lågen ved Strandvejen, og følg stien ud til det flotte fugleobservationstårn, hvorfra der er en fin udsigt over strandengene og Øresund. Af hensyn til fuglelivet er der ingen adgang til tangen.

Kom med på guidet fugletur – gratis

Fugleværnsfondens naturvejledere og den frivillige arbejdsgruppe arrangerer løbende guidede ture i naturreservatet. Turene er åbne for alle, og det er gratis at deltage. Se her hvornår du kan komme med på den næste fugletur i Nivå Bugt Strandenge.

Tangens historie

Tangen i den midterste del af reservatet har sin egen historie. Den stammer fra en krigshavn, der blev påbegyndt i 1755, men aldrig færdigbygget.

Senere blev tangen brugt som del af Nivaagaards Teglværks udskibningshavn.

I oktober 1943 blev den anvendt som udskibningssted for jødiske flygtninge, der skulle sejles til Sverige.