©  Foto:

Holløse Bredning og Ellemosen

Naturskønt område med Oldtidsvej, smukke planter og masser af fugleliv.

I 1999 blev et 83 ha. stort vådområde genskabt – Holløse Bredning. Projektet har til formål at tilbageholde næringsstoffer, specielt fosfor, som i dag udgør en kraftig miljøbelastning i Arresø. Sammen med Solbjerg Engsø, Strødam Engsø og Alsønderup Engsø og en planlagt sø i St. Lyngby er Holløse bredning en del af en plan der skal forbedre vandkvaliteten i Arresø. I det sydlige område ligger en gammel oldtidsvej og for at beskytte den blev der opført et dige.

Ellemosen

I Ellemosen, ved foden af Tibirke Bakker, fandt man i 1940'erne en 150 m lang og ca. 4.800 år gammel stolpebro, samt en brolagt vej fra jernalderen. Stolpe broens, pæle var spinkle og lavet af hassel. De har formentlig fastholdt en vejbane af flettede ris måtter lagt ud på mose fladen.

I dag kan man gå ud over Ellemosen og se hvor den gamle bro var. 

Planter og dyr
At der igen er vand i området er også til glæde for planter og dyr. Der har tidligere vokset flere orkideer og forventningen er at de nu vil vende tilbage. På engene går græssende kreaturer og det fremmer bestanden af planter der har det godt med lys og som tåler fugt.

Praktisk
Der er offentlig adgang til Holløse Bredning neden for p pladsen ved Tibirke Kirke. Der er udlagt plankebroer så man kan gå tørskoet igennem, men gode sko anbefales da der kan være glat. I 2012 opsatte naturstyrelsen et fugleskjul, så tag kikkerten med for der venter mange oplevelser