©  Foto:

Heatherhill – lyng, bakker og oprindelig natur ved Kattegat

Heatherhill er et åbent fredet naturområde med smukke græs- og lyngbevoksede bakker som kan minde om naturen i det skotske højland. Men Heatherhill ligger i Nordsjælland ved Rågeleje.

Isen formede landskabet

Heatherhills markante bakker og dale blev dannet under den sidste istid. Den smeltende is førte sand og grus med sig og aflejrede det ved iskanten, hvorved de store højdedrag langs kysten opstod. Dalstrøget mellem stranden og parkeringspladsen blev skabt af en vældig smeltevandsflod, som gravede sig ned i terrænet, og havet sørgede siden for at fjerne materialet foran de 15 – 20 m. høje kystskrænter. Vinden har over tid lagt et lag sand over terrænet, især under sandflugtstiden år 1500 – 1700.

Sådan så Nordsjælland ud for 100 år siden

I Heatherhill finder du mange arter af lave hede- og overdrevsplanter, som sammen med spredte gyvel og enebærbuske dominerer området. Det er en beplantning som for 100 år siden dækkede størstedelen af Nordsjælland, og som takket være naturfredning heldigvis stadig kan opleves her. Den dejlige nikkende kobjælde og blodrød storkenæb ses i blomst forår og sommer, og lyng og revling klæder bakkerne i store mosaikflader af rosa og lilla i sensommeren.

Er du vild med sommerfugle?

Insektlivet i Danmark er trængt, men Heatherhills varierede bevoksning giver rigtig gode vilkår for sommerfugle. Derfor kan du opleve usædvanligt mange sommerfuglearter her, det er faktisk en af Danmarks bedste sommerfuglelokaliteter. Hver enkelt sommerfuglearts larver er nemlig afhængige af én bestemt, eller ganske få bestemte plantearter, for at overleve. Den store artsrigdom i det lave, blomstrende plantedække gør, at Heatherhill er levested for sommerfugle, som er en sjældenhed i resten af Danmark.

Læs her om sommerfugleprojektet ”Et vingeslag for Heatherhill”.

Hvorfor navnet Heatherhill?

Heatherhill var navnet på den største ejendom i området, en sommerresidens for en velhavende engelsk direktør Vincent. Han var medvirkende til at sikre området mod udstykning i 1947, så den specielle natur kunne bevares. Ved fredningen i 1958 blev Heatherhill naturligt nok valgt som navn for hele området. Ejendommen er for længst revet ned.

Vandreture og turforslag

Det spændende terræn indbyder til en vandretur, og der er flere muligheder. Heatherhill ligger på begge sider af Rågelejevej, med parkeringsplads med kiosk og toiletter på sydsiden. Fra parkeringspladsen er der vandreruter i begge retninger, f.eks. går Vincentstien gennem bakkerne mod stranden og havet.

Se kort med vandrerute i Heatherhill

Se og download brochure over Heatherhill

Sådan kommer du med offentlig transport til Heatherhill