Gå til indhold
©  Foto:

Esbønderup Kirke

De ældste dele af Esbønderup Kirke er mere end 850 år gamle. Esbønderup kirkes ældste dele kan tidsfæstes til før 1130. Kirkens 850 års jubilæum blev fejret d. 20 november 1977. De ældste dele af kirken udgør i dag korets vestlige halvdel, hvor man mod nord endnu har bevaret en af de meget gamle – nu tilmurede – vinduesåbninger. Hovedskibet dateres ligeledes til 1100-tallet, selv om det er stærkt præget af senere ombygninger. Skibet og koret har oprindelig haft træloft, men fik antageligt de nuværende hvælvinger allerede i 1200 – 1300 tallet
Fra 1100-tallets begyndelse med romanske kampestensmure i det oprindelige hovedhus.

Share your wonders: