Arresø

Arresø er Danmarks største sø og  ejes af Miljø- og Energiministeriet. Den grænser op til tre kommuner (Halsnæs, Gribskov og
Hillerød). Søen har afløb til Roskilde Fjordgennem Arresø Kanal i Frederiksværk. Der er en lang række tilløb til Arresø, hvoraf Pøleå er det mest betydende. Især langs Arresøs vestside er der flere højdedrag (bl.a. Maglehøj ved Frederiksværk og Arrenakke Bakker), hvorfra der er en fantastisk udsigt over søen. Øst for Fre­deriksværk strækker halvøen Arrenæs sig ud i Arresø. Arresø var oprindeligt en fjord arm fra Kattegat. Først for 2-3000 år siden blev Arresø fersk, da det flade land nord ­vest for søen, gradvist hævede sig efter sidste istid. Man havde op til 1700-tallet ret alvorlige problemer med oversvømmelser ved Arresø på grund af tilsanding af det oprindelige afløb, som løb via Arrenakke Å.
I 1717 blev der udkommanderet hundredvis af soldater til at grave et nyt afløb. Arbejdet med etablering af Arresø Kanal og slusen ved Arresødal blev afsluttet i 1719. Fra 1750’erne og fremad blev vandkraften i kanalen ud ­nyttet til såvel støberi som krudtværk. Krudtværket fungerede indtil 1965 og er i dag museum. I 1899 blev der nedsat en ”Landvæsenskommission angaaende Undersøgelse af Arresøens Vandstandsforhold”. På baggrund af de – på det tidspunkt – gode erfaringer fra Søborg Sø ville man undersøge, om Arresø kunne tørlægges og jorden anvendes til landbrugs formål. Kommissionen støttede tanken, men til alt held betød værdien af krudt­værket og fiskeriet, samt manglende offentlig økonomisk velvilje, at projektet ikke blev realiseret. I dag er søen udpeget som  både habitat- og fugle beskyttelsesområde og nyder derfor en effektiv beskyttelse mod ødelæggende indgreb.

 

Del denne side

Opdateret af:

VisitNordsjælland info@visitnordsjaelland.com
 

Kontakt

Adresse

Arresø
3200 Helsinge

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 12.110355666
Latitude : 56.001620208