Gribskov

Synspunkt: Vejen til en grønnere turisme

14.9.2022
Forfatter: Annette Sørensen
Foto: Daniel Villadsen

En ny national turismestrategi skal vise vejen til en mere bæredygtig turisme - det kræver, at vi løfter i flok for at nå de ambitiøse mål.

© VisitNordsjællandFoto: Tine Uffelmann
Vejby Strand set fra vandsiden af
Foto: Sarah Green

Turismen har stor betydning for Danmark og er et vigtigt erhverv, der udover at skabe mange arbejdspladser også bidrager til at give liv til lokalsamfundene med spændende kulturoplevelser og aktiviteter, shopping og hyggelige restauranter. Og lad os lige slå fast - turister er en vigtig faktor for at fastholde det.

VisitNordsjælland arbejder med markedsføring og destinationsudvikling på tværs af de fire kommuner; Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Fredensborg. Vi er kommet rigtig godt igennem de seneste to år med Corona. 2021 blev et rekordår målt på overnatninger i Nordsjælland, og 2022 ser ud til at slå rekord igen. Mange danskere fortsætter med at holde ferie i Danmark, og de udenlandske gæster er på vej tilbage.

Turismeomsætningstallene udgives med noget forsinkelse, men de nyeste tal for 2020 viser, at en kommune som Gribskov har klaret sig ekstraordinært godt og er blandt de 10 kommuner i Danmark med den højeste turismeomsætning og en af de få kommuner, som i 2020 har øget sin turismeomsætning - og det med hele 180 mio. kr.

Og der er også fart på udviklingen. VisitNordsjælland har siden 2019 skabt udviklingsinitiativer med finansieret tilskud på over 14 mio. kr. via ansøgninger hos bl.a. Danmark Erhvervsfremmebestyrelse til bl.a. at styrke udviklingen af oplevelser og en mere grøn turisme.

Cykling cykelrute museumstur Nordsjælland

Nordsjælland er som skabt for cyklister på jagt efter gode oplevelser. Området er gennemskåret af cykelruter: Oplev de prægtige slotte på Slotsruten langs hav og søer. Besøg små kystbyer, hvor stråtækte huse omgivet af stokroser og brosten tager dig tilbage i tiden.Foto:Daniel Villadsen

Ny national strategi sætter barren højt

Netop den grønne turisme er omdrejningspunktet for den nye nationale turismestrategi, der kigger mod 2030. Med ambitionen om at nå en turismeomsætning på 190 mia. kr. og 72 mio. overnatninger i Danmark sætter den barren højt for fortsat vækst. For væksten skal have grobund i en turisme, der er mere bæredygtig, og Danmark skal være Nordeuropas mest bæredygtige rejsemål.

Det er et ambitiøst mål. Turismen har som alle andre brancher sit ansvar at bære, og det ansvar tager vi også på os i Nordsjælland. Det er påkrævet og nødvendigt. Det kræver en stor omstilling, og at vi redefinerer vækstbegrebet. Den økonomiske vækst, der sikrer arbejdspladser og velfærd, skal have et socialt og bæredygtigt afsæt, og dermed måles på flere parametre, end vi gør i dag.  

Foto: Nikolaj Danielsen
© VisitNordsjællandFoto: Daniel Villadsen

Certificeringer og turister hele året

Afgørende er det, at turismen begrænser sit aftryk betragteligt. Erhvervet skal spille op mod de kommunale klimahandleplaner, og strategien sætter mål for, at 70% af overnatningsstederne skal bæredygtighedscertificeres. Det er en kæmpe opgave for erhvervet, som vi vil gøre vores for at støtte op omkring.

Turisterne skal spredes, og 2/3 af alle overnatninger skal ligge uden for højsæsonen. Det skal være attraktivt at komme til Nordsjælland hele året. Med spændende byer, der har åbent og meget at byde på, attraktioner, museer og overnatningssteder i særklasse, outdoor-oplevelser, møder, konferencer, koncerter og festivaler.

Vi skal blive ved med at bakke op om den store frivillighed og det stærke sociale engagement, der findes i Nordsjælland, og forbedre mulighederne for iværksætteri og styrke rammerne for erhvervet. Uddanne flere.

Det vil uden tvivl kræve mere udvikling, flere investeringer og mere arbejdskraft, hvis vi skal skabe levende oplevelser, der kan markedsføres og trække turister til - i februar såvel som november – og nå et så ambitiøst mål.

Foto:Daniel Villadsen

Vi kan ikke gøre det alene

Strategien sætter mål og retning på nationalt niveau, men kommer til at kræve en stærk lokal forankring og opbakning, hvis vi skal nå de ambitiøse mål, der er sat.

Turismen er i vækst, men træerne vokser ikke ind himlen. Vi ser ind i en tid med krig i Europa, høj inflation og høje forbrugspriser, der gør turismen skrøbelig. Og væksten skal balancere med en nødvendig grøn omstilling, som vil kræve noget af os alle sammen. Det er en stor opgave, som vi kun kan komme i mål med, hvis erhverv, lokalsamfund, borgere og kommuner og vi som destinationsselskab løfter i flok.

Derfor er det vigtigt, at kommunerne fortsat prioriterer turismen højt og støtter op om et stærkt destinationsselskab, der sammen med et dygtigt, arbejdsomt og entreprenant erhverv kan udvikle turismen i den rigtige retning.

Turismen angår os alle. Og derfor kan vi ikke se turismen som en ensidig eller afgrænset størrelse, hvis vi skal sikre en ansvarlig turisme, som vi alle kan leve både af - og med.

Denne kronik blev bragt i Frederiksborg Amts Avis, 13. september 2022.

Heatherhill blomstrende lyng

©VisitNordsjællandFoto:Ann Jørgensen