Opbakning til et nyt VisitNordsjælland

5.11.2020
Foto: Tine Uffelmann

Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød fortsætter turismesamarbejdet i VisitNordsjælland. Det blev slået fast af en enig generalforsamling på Store Kro i Fredensborg i går.

Ved en ekstraordinær generalforsamling på Fredensborg Store Kro fik turistorganisationen VisitNordsjælland i går et fornyet mandat til at fortsætte den fælles turismeindsats i Nordsjælland. Her blev der stemt for nye vedtægter, der danner rammen om et nyt destinationsselskab bestående af Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner.

Dermed er grundlaget lagt for en ny samarbejdsaftale mellem de fire kommuner, der skal udstikke retningen for den fremtidige turismeindsats i de fire Nordsjællandske kommuner.

"2020 har budt på en særlig stor udfordring for oplevelsesøkonomien med lukkede grænser og et hårdt presset turisterhverv som følge af COVID-19. Ved at holde fast i et lokalt forankret destinationsselskab, hvor de fire kommuner står sammen, kan vi nu se fremad og holde fuldt fokus på at styre det nordsjællandske turismeerhverv gennem krisen," siger Per Frost Henriksen, formand for VisitNordsjælland.

En styrket og fælles indsats
Ved generalforsamlingen benyttede formanden lejligheden til at takke kommunerne, der i foråret har støttet med ekstra midler til turismeindsatsen, og VisitNordsjællands organisation, der siden marts har måtte omstille strategien for markedsføring fra et internationalt fokus til en udelukkende national, regional og lokal indsats.

"VisitNordsjælland har vist sig omstillingsparat i en tid, der kræver hurtig handling for at tiltrække turister til vores område. Det er en stor styrke, at de fire kommuner står sammen om en fælles indsats," siger Per Frost Henriksen.

Fra Helsingør til Hillerød
VisitNordsjællands organisation består af 10 medarbejdere, der arbejder med turismeudvikling og markedsføring af kultur, kyst og natur i tæt samarbejde med turisterhvervet i kommunerne. Inden længe flytter kontoret fra Helsingør til nye lokaler hos C4 Videncenter på Krakasvej i Hillerød.

VisitNordsjælland Bestyrelse

Anders Gerner Frost, Borgmester Gribskov Kommune; Per Frost Henriksen, Bestyrelsesformand VisitNordsjælland; Kirsten Jensen, Borgmester Hillerød Kommune; Thomas Lykke Petersen, Borgmester Fredensborg Kommune. Med via videomøde deltog Borgmester Steffen Jensen, Halsnæs Kommune.Foto:VisitNordsjælland

Annette Sørensen

Direktør

aso@visitnordsjaelland.com