natur nordsjælland esrum sø skov parforce

Mod nye tider...

19.6.2019
Forfatter: Annette Sørensen
Foto: Daniel Overbeck

Nordsjællands nye turismestrategi sætter ”Den værdiskabende gæst” i centrum

Med solid lokal forankring og globalt udsyn tager VisitNordsjælland fat på sit 10. turismeår med mandat til at udvikle og markedsføre en destination med nye udfordringer.

Med et TurismeDanmark i forandring er VisitNordsjælland nu klar med en ny tre-årig strategi: ”Mod nye tider”. Strategien tager både højde for den digitale revolution, nye kommunikationsplatforme, platformsøkonomi og regeringens ønske om at se den kommunale turismefremmeindsats konsolideret i færre destinationsselskaber. Samtidig bevares fokus på at løfte erhvervet til fordel for gæsten og kvalitetsoplevelsen, som fortsat overordnet er i centrum. Og her er der tale om en ny type turist eller gæst, der i højere grad end tidligere ønsker at opfatte sig selv som ”midlertidig lokal”.

Det er nogle af de væsentligste nye udfordringer, der byder VisitNordsjælland i 10-års jubilæumsåret med en ny vision om at være:

- Danmarks dygtigste destinationsselskab, der med solid lokal forankring og globalt udsyn udvikler og markedsfører Kongernes Nordsjælland til gavn for både erhverv, borgere og turister.

- TurismeDanmark er i forandring, og det er VisitNordsjælland også. På 10. år arbejder vi videre på at løfte destinationen udviklings- og markedsføringsmæssigt, som fem fremsynede borgmestre gav os mandat til. Det sker på tværs af kommunegrænser, brancher, aktørernes og egne interesser. Derfor er det fortsat vores fornemmeste opgave at være det samlende, lokale destinationsselskab, som med vores faglighed er med til at løfte erhvervet. 
Samtidig er VisitNordsjællands målsætning at være et destinationsselskab, der er på forkant med turismeudviklingen og som både varetager lokalmiljøets interesser, tænker bæredygtighed og som har et globalt udsyn. Som har modet til at prioritere de gæster og indsatser, både digitalt, personligt og organisatorisk, der giver størst værdi for destinationen, siger Annette Sørensen, direktør i VisitNordsjælland.

Den værdiskabende gæst
Hvem er så de mest værdiskabende gæster for VisitNordsjælland? Og er der nogle typer af gæster det er mere hensigtsmæssigt at satse på rent strategisk økonomisk selvom destinationens mål er at skabe kvalitetsoplevelser for alle typer gæster? Hidtil har danske turismedestinationer kigget på omsætning, overnatningstal og skatteprovenu, som de gængse måleenheder for turisme. Men hvad er en værdiskabende gæst, og kan man inkludere andre ikke økonomiske måleenheder? Velvidende at der ikke findes noget endeligt facit har VisitNordsjælland alligevel forsøgt at beregne afkastet for forskellige typer gæster, når der ses bort fra udelukkende økonomiske faktorer. Den nye måleenhed udgøres af 15 værdiskabende målepunkter baseret på attraktionskraft.

Beregningen viser at selv f.eks. mødeturister og sommerhusejere, der rent døgnforbrugsmæssigt ligger i hver sin ende af skalaen, begge har høj værdi for destinationen. Mødegæsterne har et højt døgnforbrug, men scorer lavt på ”lokalt engagement” og ”investering i stedet”, hvorimod sommerhusejere ikke har noget højt døgnforbrug, men er gode ambassadører og har en høj værdi i forhold til ”konvertering af gæster til borgere”. Udenlandske feriegæster, som tit formodes at have et højt døgnforbrug, ligger lavt når det handler om ”investering i stedet” og ”konvertering af gæster til borgere. Samtidig har endagsdagsgæster, der ikke figurerer i nogle overnatningsstatistikker, fortsat betydelig værdi for en destination tæt på København og Københavns Lufthavn.

I sin nye strategi lægger VisitNordsjælland også vægt på nichémarkedsføring og har fokus på at kunne agere hurtigt i en dynamisk verden.

VisitNordsjællands strategi ”Mod nye tider”, der inkluderer analysen bag ”Den værdiskabende gæst” kan læses her.