Rågelejes stribede badehuse er en seværdighed på Den Danske Riviera

Badebys analyser

Foto: Tine Uffellmann

Her kan du hente diverse analyser der er udarbejdet vedrørende badeby projektet.

 

Epion - Kendskabsanalyse

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i Danske Kystbyer (Nulpunktsmåling) - Epinion/VisitNordjylland

I forbindelse med projektet "Udvikling af stedbundne turismekoncepteri danske kystferiebyer" har det været ønsket af få kortlagt kendskabet til- og vurderingen af en række danske kystdestinationer i Danmark på en række nærmarkeder. Analysen bygger på en kvantitativ undersøgelse i Danmark og udvalgte nærmarkeder i Nordtyskland, Sydnorge og Vestsverige.

Særkørsel udelukkende for Destination Nordsjælland

Den fælles fortælling - Kulturhistorisk analyse - Jørgen Hansen, Tex Tour for VisitNordjylland

En faseopdelt kulturhistorisk beskrivelse af kystturismen i Danmark fra den spæde begyndelse og frem til ca. 1980. Herunder specielt afsnit for hhv. Hornbæk, Gilleleje, Tisvildeleje, Liseleje og Humlebæk.

Samarbejde, vidensdynamikker og turismeudvikling i danske kystferiebyer - Aalborg Universitet for VisitNordjylland 

En undersøgelse af hvordan turismeudvikling foregår blandt aktørerne i de danske kystferiebyer - herunder hvad der kendetegner aktørrelationer og netværksstrukturer på de enkelte destinationer, samt en analyse af destinationens vidensdynamikker, hvordan skabes og udvikles viden og hvordan deles denne på de enkelte destinationer.

Mystery Shopping - Videncenter for Kystturisme 

Evaluering af service og salg i de danske feriebyer i detailbutikkerne, spisestederne, turistkontoret og i mødet med de lokale.

Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark 

En analyse som giver indsigt i hvordan turisterne oplever sommerlandet rundt om i de danske kystferiebyer. Hvad er de tilfredse med og hvad er de mindre tilfredse med? Hvilke destinationer i Danmark klarer sig bedst, og hvad anbefaler turisterne, at Danmark skal gøre for at styrke turistoplevelsen.

 

Her kan du hente rapporten "Kystferiebyer i vækst"