Rekordhøj turismeomsætning for Nordsjælland

4.8.2023
Forfatter: Annette Sørensen
Foto: Daniel Villadsen

Aldrig har turisterne brugt så mange penge i Nordsjælland. Seneste tal for 2021 viser et rekordhøjt turismeforbrug. Men der er hår i suppen, for mangel på arbejdskraft betyder, at turisterhvervet går glip af betydelig indtjening.

©VisitNordsjællandFoto:Daniel Villadsen

4,4 milliarder kroner. Så mange penge lagde turisterne i de nordsjællandske iskiosker, butikker, feriehuse og på hoteller, campingpladser og restauranter i 2021, der ellers var mærket af nedlukning pga. Corona. Det er rekord og en halv milliard mere end i 2019.

Det viser en ny rapport fra VisitDenmark ”Turismens økonomiske betydning”, der er to år bagudrettet. Rapporten er udarbejdet på vegne af VisitNordsjælland og viser tal for kommunerne Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød, som alle er i fremgang.

Turismens positive effekt rækker ud over erhvervet

Turismen består af en lang værdikæde og udgør et solidt indtjeningsgrundlag for en bred række af erhverv og for de nordsjællandske kommuner. Turismen har stor betydning for overnatningsstederne, detailhandlen, kulturlivet og andre, der mærker en effekt af turisternes besøg, når der bliver shoppet i lokale butikker, spist på restauranterne, besøgt museer, eller når taget på feriehuset skal fikses.

  • Statistikken slår fast, at turismen er større end erhvervet selv, og som ringe i vandet når væksten langt ud i lokalsamfundet. Tallene er i tråd med vores målsætning, hvor vi hele tiden forsøger at blive skarpe på at tiltrække højtforbrugende gæster, at konvertere endagsbesøg til overnatninger, og sammen med turismens aktører at udvikle og markedsføre oplevelser, der kan give en afledt økonomisk effekt, siger Annette Sørensen, direktør i VisitNordsjælland.

Omkring en tredjedel af turismeforbruget (31%) stammer fra turister, der har lejet feriehus, overnattet på campingplads, eller har boet på hotel eller vandrehjem. De øvrige 69% af forbruget stammer fra turister, der bor i eget feriehus (32%) eller fra endagsturister (30%).

Turisterne bruger flest penge i de nordsjællandske butikker (52%) samt på restaurantbesøg (13%).

I 2021 kom 76% af turismeomsætningen fra danske turister og 24% fra udenlandske turister; et fordelingstal, som må forventes at ændre sig, da turismen stadig var mærket af Corona i 2021.

©VisitNordsjællandFoto:Studiodesign.no

Statistikken slår fast, at turismen er større end erhvervet selv, og som ringe i vandet når væksten langt ud i lokalsamfundet. Tallene er i tråd med vores målsætning, hvor vi hele tiden forsøger at blive skarpe på at tiltrække højtforbrugende gæster, at konvertere endagsbesøg til overnatninger, og sammen med turismens aktører at udvikle og markedsføre oplevelser, der kan give en afledt økonomisk effekt, siger Annette Sørensen, direktør i VisitNordsjælland.

Malurt i bægeret

Selvom den turismeafledte omsætning aldrig har været højere, peger tal for beskæftigelsen på en stor udfordring for turismeerhvervet, der flere steder har svært ved at finde arbejdskraft. Fra 2019 - 2021 faldt antallet af beskæftigede i turismen fra 4.726 til 4.235 i Nordsjælland. Det betyder i sidste ende mindre omsætning til erhvervet og færre indtægter til kommunerne i form af skatter af afgifter.

Turismetallene udgives med en vis forsinkelse, og de seneste tal er fra 2021. I 2023 synes problemet kun at være taget til, og VisitNordsjællands direktør frygter derfor, at manglen på arbejdskraft vil betyde, at væksten bremses, når turismeforbruget for 2023 opgøres.

  • Arbejdskraft og indtjening hænger uløseligt sammen. Der er hårdt brug for medarbejdere hos især hoteller og restauranter, som må takke nej til gæster og anden forretning, fordi de mangler hænder. Det har betydning for detailhandlen og resten af turismens værdikæde, og i sidste ende går vi glip af betydelig indtjening. Det er en generel udfordring over hele Danmark, men i Nordsjælland er vi mere afhængig af turismen end i andre dele af landet, både hvad angår beskæftigelse og omsætning, siger Annette Sørensen, direktør i VisitNordsjælland.
Tisvildevejen fra Hillerød til Melby Overdrev
© VisitNordsjællandFoto: Daniel Villadsen
Tisvildevejen fra Hillerød til Melby Overdrev
© VisitNordsjællandFoto: Daniel Villadsen

En hård nød at knække

Manglen på arbejdskraft stikker dybt og derfor skal der findes løsninger, mener VisitNordsjælland.  ”Det er en hård nød at knække og en udfordring på mangel af arbejdskraft, som rækker ud i hele landet. Derfor hilses det velkommen, at brancheforeningerne DI og Dansk Erhverv på vegne af turisterhvervet presser på for at få regeringen og folketinget til at sætte gang i konkrete handlinger. Hvis turismen forsat skal være en vækstdriver og kunne leve op til ambitionerne i den nationale turismestrategi, så er det nu er skal handles, ellers taber vi momentum,” siger Annette Sørensen.

"Turismens økonomiske betydning” kan her læses i sin helhed.

Annette Sørensen
Kontaktinformation

Direktør

aso@visitnordsjaelland.com