Nordsjælland tiltrækker vigtige investeringer til turismen

5.7.2023
Forfatter: Christina Heinze Johansson
Foto: Marius Karlsson

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har uddelt 55,8 millioner kroner til i alt 13 turismeprojekter i Danmark, der skal være med til at understøtte den bæredygtige omstilling af turisterhvervet. Tre af projekterne tilgodeser udviklingen af turismen i Nordsjælland. 

Et projekt skal gøre Nordsjælland - og det øvrige Sjælland og øerne - klar til at modtage turister fra Tyskland, når Femern-forbindelsen står færdig og har bl.a. fokus på certificering af turismevirksomheder og helårsturisme. Et andet projekt skal give adgang til en national dataplatform, der kan give vigtig indsigt i turisternes adfærd. Og et tredje skal lede de internationale turister fra København med offentlig transport til bl.a. Nordsjælland. 

”Projekterne giver os mulighed for at for at få uvurderlig viden og data og komme endnu tættere på den enkelte turist samt udvikle det potentiale, der ligger i både at tiltrække turisterne i København og et helt nyt marked, der åbner sig med Femern-forbindelsen. At vi har formået at tiltrække turismefremmemidler med deltagelse i tre så vigtige udviklingsprojekter er med til at styrke Nordsjællands tiltrækningskraft og konkurrenceevne. Projekterne er et vigtigt skridt i realisering af VisitNordsjællands turismestrategi, der har fokus på at skabe fremdrift og balance i turismen i årene frem,” siger direktør i VisitNordsjælland, Annette Sørensen. 

At vi har formået at tiltrække turismefremmemidler med deltagelse i tre så vigtige udviklingsprojekter er med til at styrke Nordsjællands tiltrækningskraft og konkurrenceevne - Annette Sørensen, Direktør

Nordsjælland tiltrækker vigtige investeringer til turismen

Foto:Marius Karlsson

Tysk turistmagnet 

Med projektet ”Strategic Marketing Alliance – Zealand” melder Nordsjælland samt øvrige destinationer på Sjælland og Øerne sig på banen i kampen om de tyske turister. Projektet skal finde ind til kernen af, hvad de tyske turister efterspørger, så landsdelen er toptunet og klar til at tage imod de mange rejseglade naboer, som forventes at krydse grænsen, når Femern-forbindelsen åbner i 2029. Allerede i 2030 estimeres det, at Sjælland og øerne vil have 500.000 flere tyske overnatninger. Det vil være en stigning på 52 procent sammenlignet med 2019.

Projektet har et budget på lige over 15 millioner og løber fra sensommeren 2023 og tre år frem. Den nyfundne viden om de tyske turister skal bl.a. bruges til at målrette markedsføring og udvikle de turismeprodukter, som tyskerne efterspørger. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter projektet med i alt 7,7 millioner kr., mens de resterende millioner finansieres af projektdeltagerne.

”De tyske turister er i høj grad turister, der elsker kultur og natur, og så drages de mod kysterne. Deri ligger et kæmpe potentiale for Nordsjælland – og resten af Sjælland og øerne. Med den nye forbindelse får vi det tyske marked tættere på og dermed helt nye muligheder for at trække dem i nordøstlig retning. Sammen med de øvrige destinationer på Sjælland og øerne i dette projekt får vi pondus til at realisere det potentiale,” siger direktør i VisitNordsjælland, Annette Sørensen.

Nordsjælland tiltrækker vigtige investeringer til turismen

Foto:Tine Uffelmann

Dataplatform skal give nyttig viden om turisterne

I de kommende år deltager VisitNordsjælland også i et projekt, der ved hjælp af en landsdækkende dataplatform vil skabe helt nye indsigter om turisterne. Med dataplatformen vil destinationsselskabet og deres samarbejdspartnere langt nemmere kunne dele og genbruge data, viden og indsigter. Det gælder f.eks. indsigter om turisternes forbrug, efterspørgsel, bevægelsesmønstre og rejsemotiver eller viden om bæredygtighed og købsmønstre.

Platformen indsamler, håndterer og behandler data ansvarligt. Overnatningstal, gæstemængde, teleinformation og betalingsinformation og anden data vil blive koblet sammen og giver derved et realbillede af turisternes adfærd, som kan bruges til at prioritere og træffe bedre forretningsmæssige beslutninger hos turisterhvervet. Den nye viden giver også god mulighed for at påvirke gæsternes adfærd og færden, så man er bedre rustet mod overturisme og sikre et mindre tryk i lokalområderne.

Data vil blive koblet sammen og giver derved et realbillede af turisternes adfærd, som kan bruges til at prioritere og træffe bedre forretningsmæssige beslutninger hos turisterhvervet.

Fra København og ud

Det tredje projekt, som VisitNordsjælland deltager i, handler om at tiltrække de mange internationale turister i København og sprede dem til en større geografi i og omkring hovedstaden. 

Projektet ”Copenhagen Beyond” skal skabe rammerne for et bredt samarbejde om turismeudviklingen. I samarbejde med Wonderful Copenhagen og hovedstadens kommuner skal mobiliteten i regionen styrkes, dvs. det skal blive lettere for turister at finde vej til oplevelserne, og markedsføringen skal styrkes. For Nordsjælland vil det bl.a. betyde et fokus på at løfte Hillerøds styrkepositioner som besøgsmål og knudepunkt for oplevelser i og adgang til det øvrige Nordsjælland, at øge de internationale turisters kendskabsgrad samt mere bæredygtige måder at komme til Nordsjælland fra København. 

Christina Heinze Johansson

Kommunikation & PR

chj@visitnordsjaelland.com

Bettina Kampmann

Projektchef

bka@visitnordsjaelland.com