Bæredygtighed og turisme

Fokus på turisme og bæredygtighed

11.3.2024
Forfatter: Jesper Bækgaard
Foto: Fireflow Media

Turismen bevæger sig i en mere bæredygtig retning, og det er vigtigt at være opmærksom på turisternes ønske om at træffe miljøvenlige valg under deres ferie. En ny analyse fra VisitDenmark belyser netop dette emne og giver indsigt i, hvordan dansk turisme kan lette processen for turisterne

Ifølge VisitDenmarks seneste Image- og Potentialemåling fra 2023 viser det sig, at en betydelig del af turisterne fra vores nærområder prioriterer miljø og bæredygtighed, når de planlægger deres ferie. Denne tendens forventes at stige endnu mere i fremtiden og vi skal derfor alle imødekomme turisternes ønsker om bæredygtighed og gøre det nemmere for dem at træffe miljøvenlige valg under deres rejse.

Nordeuropas mest miljøvenlige rejsemål?

En anden analyse fra VisitDenmark, kaldet "Danmark som Nordeuropas mest miljøvenlige rejsemål," understreger vigtigheden af enkelthed og bekvemmelighed, når det kommer til at træffe miljøvenlige valg. Det handler om at gøre det let for turisterne at vælge grønne alternativer, såsom at kommunikere om miljøtiltag, miljøcertificeringer og fremhæve miljøvenlige muligheder.

På kanotur i et grønt Frederiksværk

©VisitNordsjællandFoto:Sarah Rønholt

Oplevelsesværdi og lokal autenticitet

Desuden viser analysen, at oplevelsesværdi og lokal autenticitet spiller en afgørende rolle i turisternes beslutning om at træffe miljøvenlige valg. Ved at fremhæve lokale bæredygtige initiativer og aktiviteter, såsom affaldssortering og cykling, kan man øge sandsynligheden for, at turisterne vælger miljøvenlige muligheder.

Selvom nogle turister måske ikke aktivt søger efter miljøvenlige valg - endnu, viser analysen, at de kan påvirkes i en mere bæredygtig retning. Her er 5 fokusområder.  

Fem fokusområder

For at fremme miljøvenlige valg på ferien anbefales det at fokusere på følgende områder:

  1. Kommunikation: Tydelig og troværdig information om miljøvenlige muligheder.
  2. Transport: Let adgang til miljøvenlige transportmuligheder.
  3. Affald og emballage: Forbedring af sortering og reduktion af fx. engangsemballage.
  4. Mad: Fokus på madspild og brug af lokale råvarer.
  5. Oplevelsesværdi: Fremhævning af de positive aspekter ved miljøvenlige valg.