Tisvildeleje Strand

Ny strategi skal styrke den nordsjællandske turisme

8.5.2023
Forfatter: Annette Sørensen
Foto: Mette Jonson

VisitNordsjællands strategi ”Fremdrift og balance i turismen” peger frem mod år 2030 og skaber rammen for det arbejde, der skal være med til at sikre grobund for turismen nu og i fremtiden.

VisitNordsjælland lancerer ny turismestrategi

I 2022 slog turismen for andet år i træk rekord med flere end 1 million turistovernatninger i de nordsjællandske kommuner, som udgør VisitNordsjælland, dvs. Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Fredensborg. De internationale turister er ved at vende tilbage, og efter en hård tid med Corona har der været fremgang for turismen mange steder i Nordsjælland.

Men turismen er sårbar og i en tid, hvor verden er præget af høj inflation, høje energipriser og klimakrise, er der brug for at gøre turismen mere robust og bæredygtig.

Fremdrift og balance i turismen

VisitNordsjællands strategi ”Fremdrift og balance i turismen” peger frem mod år 2030 og skaber rammen for det arbejde, der skal være med til at sikre grobund for turismen nu og i fremtiden.

”Der er brug for ambitiøse mål, der kan sikre, at Nordsjælland står stærkest muligt i den intensive kamp om turisterne, ” siger direktør i VisitNordsjælland, Annette Sørensen. ”Samtidig skal den økonomiske vækst, der sikrer arbejdspladser og velfærd, have et socialt og bæredygtigt afsæt, og vi skal måle turismen på flere parametre, end vi gør i dag. Vi skal arbejde efter værdier i turismen, der har fokus på fællesskab og minimalt aftryk på natur og klima, og hvor målet er en turisme, der rummer både fremdrift og balance.”

Regnvejr ved Vejby Strand

Læs VisitNordsjællands strategi for 2030

© VisitNordsjælland
Foto: Daniel Villadsen

En mere grøn turisme

En af målsætningerne for strategien er, at Nordsjælland når en turismeomsætning på 6 mia. i 2030 fra 4 mia. i 2021. Dertil kommer en stigning i overnatninger fra 1 mio. i 2022 til 1,5 mio. i 2030.

Men det er ikke mål, der kan stå alene.

”I turismen er det altoverskyggende succeskriterie ofte, hvor mange turister, der overnatter. Men der skal flere nuancer med. Vi skal tiltrække de rigtige og højtforbrugende gæster, udvikle Nordsjællands oplevelsespotentiale hele året, og mindske turismens aftryk,” siger Annette Sørensen.

Strategien har fokus på en mere ansvarlig og balanceret turisme i Nordsjælland og læner sig op ad den nationale turismestrategi, der bl.a. arbejder hen imod mere helårsturisme med et mål om, at 2/3 af al turisme skal foregå uden for højsæsonen, og at 70% af alle overnatningssteder skal være bæredygtighedscertificerede i 2030.

”Nordsjælland har mange frontløbere, når det gælder den grønne omstilling, men vi skal have alle med. Det gælder også for VisitNordsjælland, der som destinationsselskab arbejder på at blive certificeret som Green Tourism Organization inden udgangen af 2024,” siger Annette Sørensen.

Turismen – et vigtigt væksterhverv for Nordsjælland

Med flere end 4.200 fuldtidsstillinger på tværs af mange brancher har turismen i Nordsjælland stor betydning for både beskæftigelsen og skattegrundlaget for de enkelte kommuner. Ser man på tallene, er Nordsjælland mere afhængig af turismen, end det er tilfældet for Danmark som helhed. Udover at skabe mange arbejdspladser er turismen også med til at give liv til lokalsamfundene med kultur, overnatning, shopping og restauranter. Turisterne er en vigtig faktor for at fastholde det.

”Turismen angår os alle. Vi kan ikke se turismen som en ensidig eller afgrænset størrelse, hvis vi skal sikre en ansvarlig turisme, vi kan leve både af og med. Turismen består af en lang værdikæde, og der er mange hensyn at tage. Vi er på en rejse, hvor vi skal gå fra mere turisme til bedre turisme,” siger Annette Sørensen.

© VisitNordsjællandFoto: Ann Jørgensen
© VisitNordsjællandFoto: Daniel Villadsen

Flere midler til turismen

Et styrket nordsjællandsk turismefællesskab, hvor endnu flere kan se værdien i at samle midlerne til fælles markedsføring og udvikling af Nordsjælland som destination, er netop et af fokusområderne i strategien.

”Der er kamp om turisterne. Hvis Nordsjælland fortsat skal være førstevalg for gæsten, så er der brug for flere midler til at øge kendskabsgraden og tiltrække flere værdiskabende gæster. Det vil kræve en stærk lokal forankring og opbakning fra både kommuner og erhverv, og at vi samler os i et stærkt turismefællesskab,” siger Annette Sørensen.

Mod 2030

Strategien sætter langsigtede mål for turismens udvikling med sigte på 2030, men 1-årige handleplaner skal lede arbejdet og vejen dertil.

”På den måde kan der skrues på indsatser, tiltag og markedstryk, der kan tilpasses fornyede krav og omskiftelige konkurrencevilkår i en verden, der forandrer sig,” siger Annette Sørensen.

Læs VisitNordsjællands strategi for 2030

Annette Sørensen
For uddybende kommentarer

Direktør

aso@visitnordsjaelland.com