Bæredygtig turismeudvikling og værdiskabelse

6 dogmer for bæredygtig udvikling

Foto: Tine Uffelmann

VisitNordsjælland har i samarbejde med Danske Destinationer og 18 øvrige danske turistdestinationer lanceret 6 dogmer for at fremme bæredygtig turismeudvikling i Danmark.

VisitNordsjælland har i samarbejde med Danske Destinationer lancerer 6 konkrete dogmer for at fremme bæredygtig turismeudvikling i Danmark

Målet er at skabe et fælles fokus og engagement i at fremme bæredygtig udvikling inden for turisme som en drivkraft for lokal jobskabelse og øget produktivitet i alle destinationers lokalområder.

Dette initiativ har til formål at skabe et fælles grundlag og retning for at gøre den danske turisme mere bæredygtig. Med disse retningslinjer forpligter alle 19 destinationer sig til at arbejde aktivt ud fra principperne om respekt for mennesker, miljø og økonomi i deres udvikling af turismen.

Målet er at bevare Danmarks position som en førende destination indenfor bæredygtig turismeudvikling og samtidig bidrage til at nå nationale klimamål.

6 DOGMER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING AF DANSKE DESTINATIONER

 1. Vi skaber lokalt samarbejde om turisme, der udvikles i balance med lokale fællesskaber og hverdagsliv, i balance med natur og miljø, og med fokus på at styrke lokal økonomi.
   
 2. Vi investerer i destinationsudvikling, der sætter bæredygtighed i fokus, og som ikke ellers kommer af sig selv, på tværs af sæson og geografi.
   
 3. Vi tager ansvar for turismens positive bidrag til klimahandling og til at nå de danske klimamål. 
   
 4. Vi markedsfører for at skabe lokal værdi for både mennesker, miljøet og økonomien, og vil i vores gæstekommunikation tydeliggøre muligheden for at træffe mere bæredygtige valg.
   
 5. Vi skaber incitament for og inspirerer til turismeerhvervets bæredygtige omstilling.
   
 6. Vi fremmer turismens brede værdiskabelse, der rækker langt udover turismesektoren selv, og fastholder en åben og inkluderende samtale om udvikling af turismens værdi og rolle i (lokal)samfundet.
Annette Sørensen
Kontakt for mere

Direktør

aso@visitnordsjaelland.com

Grønne oplevelser i Nordsjælland