Esrum Sø

Tourist - Stay Safe: Nyt projekt skal hjælpe med at tackle gæsternes forventninger i en post-Corona tid

15.9.2020
Forfatter: Christina Heinze Johansson
Foto: Daniel Villadsen

Tryghed, afstand og hygiejne er meget højt prioriteret hos gæsterne, når de vælger rejsemål i dag. Et nyt projekt vil derfor hjælpe turisterhvervet med at agere i en tid, hvor turisternes forventninger til et sikkert rejsemål har ændret sig markant.

Med COVID-19 som ubuden gæst kigger turisterne i langt højere grad på parametre som sikkerhed og hygiejne, når de skal vælge overnatningssted, besøge attraktioner eller spise på restaurant. Er håndklæderne kogevasket? Er der sprittet af for børnefingre på museet? Er det sikkert at anvende fællesfaciliteterne på campingpladsen eller i lystbådehavnen? Er der risiko for at stå i kø længe med mange mennesker?

For turisterhvervet betyder det en virkelighed, hvor gæsterne stiller nye forventninger til et sikkert rejsemål. De øgede krav er kommet for at blive, og der er behov for forandring, innovation og tydelig synliggørelse af tiltag overfor gæsterne, hvis virksomhederne fortsat skal være levedygtige i en post Corona-tid.

Et nyt udviklingsprojekt, som VisitNordsjælland har taget initiativ til, skal give turistaktørerne viden og redskaber til at skabe rammerne for en tryg feriedestination og dermed kunne fastholde og tiltrække flere gæster.


Sprit, sæbe og afstand som konkurrenceparameter
Sundhedsstyrelsens blå COVID-19-skilte ved indgange til overnatningssteder, attraktioner og restauranter er ikke længere et særsyn. Selvom Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges, kræver det dog andet og mere at forsikre gæsterne om, at de trygt kan besøge stedet, og at der er et permanent og langsigtet fokus på sikkerhed og hygiejne.

Gæster vil også fremover være bekymrede for øget renlighed, afstand og tryghed, som igen vil stille krav til en øget digitalisering og automatisering i mødet med gæsten. Samtidig er der forskelle mellem landene, der gør, at nogle turister stiller andre og højere krav, end hvad danske forholdsregler udstikker, og der er stadig stor forskel på, hvordan de forskellige turistaktører håndterer foranstaltningerne og kommunikerer dem.

”Vi vil i projektet arbejde med, hvilke teknologier, automatiseringer og digitale løsninger der kan hjælpe til øget renlighed, afstand og tryghed. Det kan fx være online booking eller kontaktløs betaling. Det er den slags løsninger vi skal udbrede, så vi sikrer de bedst mulige forudsætninger for en styrket markedsposition hos danske virksomheder – også i den internationale konkurrence, siger Rasmus Friis Sørensen, innovationschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

En synlig tryghedsskaber for gæsterne
Tourist – Stay Safe-projektet skal guide virksomhederne til at agere i en post-Corona-tid, men lægger især vægt på at finde løsninger til at synliggøre og kommunikere tiltagene overfor gæsterne, således at det bliver et aktiv for turismevirksomheden og en tryghedsskaber for turisten. Det er nu endnu mere nødvendigt at synliggøre tiltagene, da det er et parameter, der vægter tungt i gæstens valg af overnatning og oplevelser.

Pilotprojekt i Nordsjælland
Projektet er et 1-årigt pilotprojekt, der tager udgangspunkt i 25 udvalgte turismevirksomheder i Nordsjælland. Med afsæt i videns- og erfaringsopsamling hos virksomhederne og studier i ind-og udland vil der blive udarbejdet en række guidelines for, hvordan der i udvalgte nøglesektorer i Nordsjælland kan skabes trygge og sikre overnatnings- og oplevelsesprodukter, som vil blive efterprøvet i virksomhederne.

Der vil blive testet innovative og digitale måder at integrere, synliggøre og ikke mindst kommunikere om sikkerheds- og hygiejnetiltag. Der vil løbende blive udvekslet erfaring, viden og realiserbare innovative løsninger i etablerede sektorspecifikke netværk (lystbådehavne/camping, hotel/vandrehjem/B&B samt attraktioner) med hjælp fra virksomheder og start-ups i og uden for branchen, der skal være med til at styrke turisterhvervets evne til at tilpasse sig de nye forbrugs- og adfærdsmønstre i kølvandet på COVID-19.


Viden og løsninger vil på sigt blive delt med turisterhvervet i hele landet.
Tourist- StaySafe-projektet er et samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme, Aalborg Universitet, INVIO (Innovationsnetværk for Oplevelseserhverv), FLID (Foreningen for Danske Lystbådehavne) og VisitNordsjælland. Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses såkaldte Kickstartpulje.

Pressekontakt:
VisitNordsjælland, Bettina Kampmann, Projektchef +45 21 65 50 21, bka@visitnordsjaelland.com
Dansk Kyst- og Naturturisme, Rasmus Friis Nielsen, Innovationschef, +45 93 97 51 17, rfs@kystognaturturisme.dk

"Med Tourist – Stay Safe får virksomhederne nogle konkrete værktøjer til at løse udfordringerne med sikkerhed, hygiejne og afstand, men projektet handler i høj grad om kommunikation til gæsten. De virksomheder, som formår at synliggøre tiltagene og indgyde tillid, vil vinde i kampen om fremtidens turister," siger Bettina Kampmann, Projektchef hos VisitNordsjælland.

Bettina Kampmann

Projektchef

bka@visitnordsjaelland.com