Værtskabskursus version 1.0

I slutningen af august afholder Erhvervsskolen Nordsjælland det første kursus, hvor indholdet i de kommende værtskabskurser testes. Her fortæller to undervisere, der har deltaget i udviklingen af kurserne, hvad der skal ske.
Tirsdag, juli 10, 2012

”Det her kan man ikke lære ved at læse en bog, man skal have det ind under huden, mens man er aktiv og personligt involveret.” Sådan siger Joachim Foged, der er e-læringskonsulent på Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød og en del af den taskforce, der har udviklet værtskabskurser til Nordsjællands frontlinjepersonale.

Hen over vinteren og foråret har Erhvervsskolen og de øvrige parter i Kompetenceudvikling i Kongernes Nordsjælland indsamlet inspiration, viden og erfaringer, bl.a. godt hjulpet på vej af lokale ildsjæle fra turisme- og serviceerhvervet, som har deltaget i projektets fire faglige workshopper. Og i slutningen af august skal version 1 af de udviklede værtskabskurser så stå sin prøve. Da gennemføres nemlig det første af to testforløb, hvor op til 20 kursister bliver undervist i værtskab. Over to dage skal kursisterne arbejde med personlig kommunikation, konflikthåndtering og kulturforståelse men også med bl.a. salg og storytelling.

De digitale medier øger engagementet i undervisningen

Joachim Fogeds rolle er at bringe ny teknologi ind i undervisningen. ”De digitale medier skal være med til at gøre undervisningen mere spændende og virkelighedsnær,” siger han og fortsætter: ”Teknologien er et middel, der fanger mange af kursisternes engagement og få dem til i langt højere grad at engagere sig i deres egen læring.”

Når teknologien bliver bragt ind i klasseværelset som et undervisningsmål og pædagogisk værktøj, sker det bl.a. i form af interaktive tavler. Herpå får kursisterne præsenteret undervisningsmaterialet – men de får også mulighed for at ændre på det. Som eksempel nævner Joachim, at der i en gruppe kan opstå idéer, der inspirerer kursisterne til at flytte rundt på de enkelte dele i det værtskabskompas, projektet har udviklet. På den interaktive tavle er det nemt – og måske ser man bagefter helt nye sammenhænge.

QR-koder, altså 2D-stregkoder, som kan scannes med en smartphone og give information, anvendes også til at skabe større aktivitet hos kursisterne. Det kan fx ske ved, at underviseren udarbejder QR-koder, som kursisterne skal bruge til selv at gå på jagt efter den viden, de har brug for.

Cooperative learning giver varig læring

Et andet medlem af værtskabskursernes taskforce er Ditte Skov Jensen, som er handelslærer på Erhvervsskolen Nordsjælland i Helsingør og til daglig underviser i salg, service og erhvervsøkonomi.

Både Ditte Skov Jensen og Joachim Foged er vant til i et vist omfang at inddrage kursisterne aktivt i undervisningen og anvende såkaldt cooperative learning. I cooperative learning samarbejder kursisterne og udnytter hinandens viden og færdigheder, så de i fællesskab løser opgaver og herigennem tilegner sig den nye viden. Og de ting, man lærer på den måde, sidder meget bedre fast end den viden, der bliver formidlet fx gennem en powerpoint-præsentation, er begge undervisere enige om.

”Mange af Erhvervsskolens kursister er ikke så glade for kun at sidde stille på skolebænken og bare lytte,” siger Ditte. ”Min erfaring er, at de lærer bedst og er mest engagerede, når de får lov at være aktive.”

Opgaverne skal mærkes på egen krop

På værtskabskurserne skal kursisterne i endnu højere grad op af stolene. Den fælleslæring, som cooperative learning repræsenterer, vil nemlig være den røde tråd igennem hele kurset. Metoden skal rykke på kursisternes holdninger og forståelse af, hvordan deres personlige handlinger har afgørende betydning for den gode værtskabsoplevelse. Og det er undervisernes opgave at sikre, at der er en forståelse for det hele vejen igennem forløbet, så resultatet bliver et aftryk, der kan mærkes i den virkelige verden.

Ud over at gå på jagt efter viden skal kursisterne på egen krop mærke, hvordan handlinger og adfærd påvirker værtskabssituationer. Det sker gennem rollespil og øvelser, som er udviklet af HamletScenen og bl.a. er blevet testet på forårets workshopper (læs evt. mere om metoden her).

Ditte Skov Jensen er sikker på, at teaterpædagogikken vil tilføre undervisningen en ny og brugbar dimension. ”Den giver kursisten mulighed for at tænke: Hvordan ville jeg reagere dér? – og dermed reflektere over sin egen rolle og indsats” siger hun.

Værtskabskurserne skal være en dannelsesrejse

Ditte håber, at værtskabskurserne bliver en øjenåbner, et wake up-call, for kursisterne og en del af en personlig udvikling, hvor de kommer til at forstå, hvor meget det betyder, at de i deres adfærd og holdninger reelt opfører sig som gode værter. At være en god vært handler om at få gæsten til at føle sig velkommen og godt tilpas, men også om fx at henlede gæstens opmærksomhed på virksomhedens øvrige produkter og derved bidrage til mersalg og lønsomhed for virksomheden.

Når man har gennemført et værtskabskursus, har man været med på en form for dannelsesrejse i 'værtskabsland'. Rejsen skal gøre kursisterne så ambitiøse, at de i fremtiden ikke blot yder god service, som de fleste i forvejen er gode til, men også udlever det gode værtskab. Helt fra hjertet.

Kursisterne skal have rum til refleksion og værktøjer med hjem

Værtskabsundervisningen opererer med ni kompetencemål, kursisterne skal mestre. Ditte mener, at nogen af de ting, det er vigtigt, at kursisterne får med sig, er: Rum til refleksion over rollen og indsatsen som frontlinjemedarbejdere, og konkrete værktøjer, holdninger og attituder de kan bruge i deres arbejdsliv. Værktøjerne kan fx være små huskeregler for høflighed og åbenhed, så som at holde øjenkontakt med kunden eller ikke at sms’e, mens man ekspederer. ”De skal hele tiden tænke: Hvordan bliver jeg i min personlige adfærd en bedre vært, der får vores gæster til at føle sig hjertelig velkomne?" siger hun. ”Så har vi opnået meget.”

Del denne side

Kurser i hjertelig betjening

Værtskabskurserne bliver først testet som et todages forløb og nogle uger senere et tredages forløb, så projektet får en idé om, hvilket omfang der fungerer bedst. 75 procent af testforløbenes deltagere er elever og ansatte på Erhvervsskolen og i VisitNordsjælland, 25 procent kommer fra såkaldte pilotvirksomheder – virksomheder, der har indvilget i at stille medarbejdere til rådighed for undervisningen. Primo 2013 er de første åbne kurser klar, så mange flere kan uddanne sig til gode værter, der giver Nordsjællands gæster en hjertelig betjening.

Flere nyheder fra Kompetenceudvikling

Besøg nyhedsarkivet og læs flere nyheder om udviklingen af værtskabskurser, der opkvalificerer medarbejdere inden for turisme- og serviceerhvervet i Nordsjælland.