Kystfiskeri på Nordkysten

Kystfiskeriet kan dyrkes stort set langs hele Nordkysten fra Helsingør til Hundested. Sæsonen strækker sig over hele året, men særligt fra marts til maj og igen fra september og frem til november er chancerne for at få hug i første kast stort. I sommerhalvåret byder havfiskeri fra turbådene på bl.a. makrel, fladfisk, sild og ikke mindst de såkaldte sommertorsk på mellem 3 og 10 kg. I vinterhalvåret er det især sild og de berømte stortorsk der hugger. På Nordkystens mange havne ses flere og flere molefiskere. Det er en diciplin hvor alle kan være med. Der behøves blot en simpel fiskestang med hjul, krog og lod og tålmodighed forstås-så er man igang.

 


HVIDE KLINT er én af Roskilde Fjords mest afvekslende pladser, der kan fiskes fra den lille bugt i nord og hele vejen sydover til Ølsted strand. Pladsen kan fiskes både med spin og flue, det er ligeledes en super plads, hvis du vil have mulighed for at sætte en pontonbåd eller kajak i vandet. Hvide Klint har også landets eneste flydende shelter, som altid er et besøg værd, hvis du vil prøve en gang natfiskeri. Parkering kan finde sted på Poul Rasmussensvej, 3300 Frederiksværk.

Bredde 55.57’19.2 N 

Længde 12.01’18.0 E

SLAGGEMOLEN ligger øst for Frederiksværk havn og vest for stålvalseværket, og den lille kunstige bugt er i perioder en magnet for fjordens ørreder. Parkering kan finde sted på Havnelinien 19, 3300 Frederiksværk

Bredde 55.57’55.2N 

Længde 12.00’06.9E

SØLAGER er et kyststræk tæt ved et færgeleje, hvor der går en rende helt tæt under land. I de kolde måneder, hvor færgen ikke sejler, kan der fiskes på begge sider af renden. Parkering finder sted ved Kulhusvej 10, 3390 Hundested. (Vær opmærksom på at trækfærgen kun er i drift fra 1. April – 30 september) 

Bredde 55.56’41.9N

Længde 11.54’07.1E

STEJLEPLADSEN ligger i den store bugt øst for Lynæs. Bugten byder på et meget varieret fiskeri med blød bund og ålegræsbælter ind mod Lynæs samt fine rev med sten og blæretang på østsiden af bugten. Bugten består af mange dybe badekar, og det er sjældent at der ikke er fisk i området. Der landes hvert år indtil flere rigtig store havørreder fra denne plads. Parkering finder sted ved St. Karlsmindevej 82, 3390 Hundested.

Bredde 55.56’40.4N

Længde 11.52’46.4E

LYNÆS FORT ligger i mundingen af Isefjorden, og området omkring består af sandede badekar, muslingebanker og ålegræsbælter. Man fisker godt fra pladsen hele året, men især i foråret og efteråret, når fiskene trækker til og fra fjorden, kan man opleve et fremragende fiskeri her. Parkering kan finde sted ved Lynæs fortvej 69, 3390 Hundested.

Bredde 55.56’45.2N

Længde 11.51’19.4E

SKANSEN HUNDESTED ligger som porten mellem den åbne Kattegat-kyst og den mere intime fjordkyst. Pladsen strækker sig fra p-pladsen på Skansevej og hele vejen ud til Spodsbjerg Fyr ved Knud Rasmussens Hus. Parkering kan finde sted ved Skansevej 32, 3390 Hundested.

Bredde 55.58’12.1N

Længde 11.50’56.9E

NØDEBO HUSE er en klassisk Kattegat-kyst. Strækket består af en lang række rev med masser af sandrevler og badekar, og kysten imellem revene ændrer sig fra storm til storm i takt med at sand­revlerne flytter sig. I foråret kan man opleve rent bonanzafiskeri her, eftersom 2 af Halsnæs’ største afvandingskanaler har sine udløb på strækket. Parkering kan finde sted ved Nødebovejen 156, 3390 Hundested og ved Galjebjerg 4, 3390 Hundested.

Bredde 55.59’28.6N

Længde 11.54’10.8E

HALD STRAND har igennem årene været kendt for sine mange havørreder, og der bliver stadig fanget masser af havørreder herfra. Der fiskes fra trappen ved den offentlige p-plads og ca 800 meter østover til det store stenrev. Parkering finder sted ved Klintevej 40, 3390 Hundested.

Bredde 55.59’52.7N

Længde 11.55’11.8E

MELBY OVERDREV ved Liseleje har Nordkystens længste badekar. Det kan fiskes fra Høfderne i Liseleje og hele vejen til Stænge Hage - hele 6 km fremragende fiskevand. Parkering finder sted ved Lisehøjvej 3 3360 Liseleje eller Bisp Absalonsvej 35 3300 Frederiksværk.

Bredde 56.00’56.1N

Længde11.58’17.0E

STÆNGE HAGE er et enligt rev, der strækker sig godt ud i Kattegat. Her ligger Stængehage godt, midt på en lang sandet strækning.

Bredde 56.02’52.9N

Længde12.02’27.5E

TISVILDELEJE VEST er en spændende plads, hvor der særligt i efteråret - fra august til oktober - og igen i løbet af foråret kan opleves et medrivende fiskeri. Fra den offentlige parkeringsplads for enden af Hovedgaden og vestover finder man revler og badekar, hvor havørrederne trækker ind for at jage rejer og tobis.

Bredde: 56° 3'21.58"N

Længde: 12° 3'27.50"Ø

HOLLØSELUND STRANDVEJ er et kyststræk med sandrevler, spredte tangplateauer, stenbræmmer og bøgebrydere. Parkering på den offentlige p-plads ved Kaprifolievej / Holløselund Strandvej 24, hvorfra der er 300 m 

Bredde: 56° 4'22.21"N

Længde: 12° 5'53.79"Ø

VEJBY STRAND er et kyststræk, hvor der fiskes fra stensætninger udover partier med sten, blæretang og ålegræs.

Bredde: 56° 4'57.59"N

Længde: 12° 7'17.14"Ø

HEATHER HILL er endnu en kystplads, hvor sandbund afløses af langstrakte partier af vegetation, badekar og spredte stenrev. Der kan parkeres på den offentlige parkeringsplads, hvor Rågelejevej møder Svanemosen.

Bredde: 56° 5'21.11"N

Længde: 12° 8'14.07"Ø

UDSHOLT STRAND kan fiskes med udgangspunkt i parkeringspladsen ved Rågeleje Strandvej, og her er der et stræk på omkring 2 kilometer med afvekslende bundforhold bestående af sand, sten, blæretang og ålegræs, som kan affiskes.

Bredde: 56° 6'36.78"N

Længde: 12°11'7.20"Ø

HAVSTOKKEN er en spændende plads med afvekslende bundforhold, sand, større og mindre sten, blæretang og ålegræs. Her kan fiskes ud mod pynten til vest, hvor der kan være godt fiskeri helt inde langs med land, når tidevandet løber.

Bredde: 56° 6'48.68"N

Længde: 12°12'23.75"Ø

SMIDSTRUP STRAND er et populært badested om sommeren, men i efterårsmånederne, om vinteren og i løbet af foråret kan der opleves et hektisk fiskeri her. Parkering finder sted på den offentlige parkeringsplads for enden af Smidstrup Søvej, og herfra kan der fiskes et par hundrede meter mod vest og 500 meter mod øst.

Bredde: 56° 7'14.64"N

Længde: 12°14'11.60"Ø

TINKERUP STRAND finder man ved den offentlige parkeringsplads ved Tinkerup Strandvej 30. Fra parkerinspladsen, som ligger omtrent 100 meter fra vandet, finder man et kyststræk med bølgebrydere, sandrevler og nogle grødebælter, som især spinne- og bombardafiskerne kan afdække effektivt med lange kast.

Bredde: 56° 7'28.27"N

Længde: 12°15'35.40"Ø

GILBJERG HOVED er en fantastisk plads til vadefiskeri, men på strækket mod øst, kan der faktisk fiskes fra land, eftersom her bliver relativt hurtigt dybt og havørrederne trækker tæt langs med land. Der parkeres på Gilbjerg Hoved parkeringsplads ved Tinkerup Strandvej, hvorfra der er 500 meter til vandet – eller ved på parkeringspladsen Ved Skrænten 2-4.

Bredde: 56° 7'39.19"N

Længde: 12°18'8.73"Ø

NAKKEHOVED er et lækkert kyststræk med suveræne bundforhold og et til tider hektisk fiskeri efter fouragerende havørreder. Parkering for enden af Fyrvejen – ved den offentlige p-plads, og herfra går turen ned til vandet.

Bredde: 56° 7'8.13"N

Længde: 12°20'51.86"Ø

MUNKERUP STRAND kan fiskes med udgangspunkt i parkeringspladsen i skoven ved Munkeruphus. Herfra er der under 200 meter til vandet – og et stræk, som kan fiskes, hvis de mere direkte nordvendte kyststræk mod vest er plumrede og ufiskbare.

Bredde: 56° 6'40.97"N

Længde: 12°21'55.52"Ø

 

DRONNINGMØLLE er et fint og let-vadbart kyststræk ved Dronningmølle by, som man finder for enden af 7.Tangvej 

Bredde: 56° 5'50.75"N

Længde: 12°24'57.46"Ø

HORNBÆK PLANTAGE VEST er en fin havørredkyst med afvekslende bundforhold og masser af mindre rev, som kan nås, når der fiskes i waders. Der kan fiskes over mod Hornbæk Havn, men der er også et langt stræk mod øst, hvor man fisker godt. Parkering finder sted på den offentlige parkeringsplads for enden af Nordre Strandvej ned mod Lochersvej.

Bredde: 56° 5'36.36"N

Længde: 12°28'6.76"Ø

HORNBÆK PLANTAGE ØST finder man umiddelbart nord for Nordre Strandvej midt mellem Hornbæk og Ålsgårde.

Bredde: 56° 5'30.54"N

Længde: 12°29'13.51"Ø

BlLOCHSVEJ er et lidt atypisk kyststræk, som ligger nordøst for Ålsgårde by. Der parkeres på parkeringspladsen på modsatte side af vejen og når man først er ved vandet kan der fiskes til begge sider langs med stensætninger og høfder.

Bredde: 56° 4'44.57"N

Længde: 12°32'30.28"Ø

ÅLSGÅRDE er en plads, man finder ved byen af samme navn. Der parkeres ved hovedvej 237, og herfra kan man gå til et kyststræk med masser af høfder, sten, tang og sandpletter.

Bredde: 56° 4'29.44"N

Længde: 12°32'57.83"Ø

HELLEBÆK er en plads med masser af høfder, spredte rev, sten og tang. Her kan man være heldig at finde stimer af multer, men ellers er havørrederne det helt store trækplaster. Parkering finder sted på parkeringspladsen ved hovedvej 237 mellem Turbinevej og Bøssemagergade. Herfra kan der fiskes nogle hundrede meter til højre og et langt stræk mod venstre.

Bredde: 56° 4'11.61"N

Længde: 12°33'32.11"Ø

JULEBÆK STRAND er et populært badested, men i det tidlige forår og det sene efterår kan man opleve et godt fiskeri her. Parkering kan finde sted ved den offentlige parkeringsplads ved Julebækhuset.

Bredde: 56° 3'35.73"N

Længde: 12°34'28.53"Ø

KRONBORG PYNTEN finder man umiddelbart nedenfor Kronborg slot. Pladsen kan nås fra de offentlige parke­ringspladser øst for slottet. Der fiskes fra selve pynten nedenfor slottet og sydpå ned mod indsejlingen til Hel­singør Havn.

Bredde: 56° 2'19.60"N

Længde: 12°37'28.44"Ø

Del denne side