skip_to_main_content

Tokkekøb Hegn

Tokkekøb Hegn ved Allerød er med sine 607 ha af ganske anseelig størrelse; men i virkeligheden typisk for Nordsjælland. Siden 1391 har skoven hørt under Hørsholm Slot og dermed den danske krone og dermed sidenhen staten.

Ved skovforordningen i 1781 blev forholdene reguleret og ganske megen ny skov plantet i området. I hovedtrækkene er Tokkekøb Hegn derfor et resultat af denne første danske skovforordning.

Den meget smukke sø - Store Donse Dam - er i virkeligheden blot en opstemmet mølledam fra 1796.

De mange velbevarede rund- og langdysser i skoven vidner om, at området i oldtiden var åbent agerland. Især langdyssen på Kirkeltevej lige syd for Rødemosen er værd at besøge. Det ene gravkammer er så velbevaret, at man stadig kan komme derind.