Gå til indhold
©  Foto:

Sortemosen

I både Sortemosen og Kattehale Mose vokser en lang række planter, som er typiske for næringsfattige hængesækmoser: Tranebær, Kærmysse og den særprægede kødædende Rundbladet Soldug.

Benævnelsen hængesæk kommer iøvrigt af, at den oprindelige sø nu er vokset til med et tykt lag tørvemos, som nu danner en enorm flydende - og ikke ufarlig - måtte henover den oprindelige sø. Et sådant økosystem er både sjældent og yderst sårbart.

Det er også i birketræerne langs langs Sortemosevej, at Sjællands eneste tilbageværende bestand af den fredede natsværmer Psyche Betulina findes.

Sortemosen ligger i skoven Tokkekøb Hegns sydlige udkant.


Share your wonders: