Gå til indhold
©  Foto:

Justitia - Rigsretten som institution | Udstilling på Frederiksborg Slot

Oplev udstillingen 'Justitia' på Frederiksborg Slot fra d. 14. Oktober 2022 til d. 26. Februar 2023. Her bliver du ført ind i Mathilde Fengers skitser under Inger Støjbergs afhøring af rigsretssagen. 

Hvad kan du opleve?

I efteråret 2021 fulgte kunstmaler Mathilde Fenger rigsretssagen mod fhv. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Hun udførte skitser under afhøringerne og har efterfølgende skabt historiemaleriet Justitia som en kunstnerisk syntese over rigsretssagen. Foruden det nye historiemaleri kan du på udstillingen se Mathilde Fengers skitser og portrætter af sagens hovedpersoner. Udstillingen vil også belyse Rigsretten som institution.

Praktisk information:

Historien bag udstillingen

Rigsretten er en hjørnesten i vores demokrati, fastsat i Grundloven. Den sikrer, at Folketinget har mulighed for at rejse sag mod ministre for deres embedsførelse. Rigsretten består dels af højesteretsdommere og dels af et tilsvarende antal dommere valgt af Folketinget. Sagen mod Inger Støjberg var den blot sjette rigsretssag siden Danmark fik folkestyre i 1849. I tre tilfælde har sagerne ført til, at ministre er blevet dømt.

Kunstnerens meritter

Mathilde Fenger har med sit kunstneriske virke revitaliseret historiemaleriet og vist, at genren både er vigtig og relevant i det 21. århundrede. Til Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg har hun tidligere udført bataljemaleriet Transition, der sammenfatter de danske styrkers indsats i Afghanistan 2001-13.

Share your wonders: