Stålsat Byrum Frederiksværk

Frederiksværk har 250 års stolt militær- og industrihistorie. Byen ligger smukt mellem Arresø og Roskilde Fjord, så de blå-grønne kvaliteter er til stede overalt. Med Stålsat By ønsker vi at iscenesætte, hvad der engang var et intensivt industriområde til et turistmæssigt og kulturelt centrum med industrilandskabet som et af de helt centrale elementer.

I Stålsat By samarbejder borgere, foreninger, erhvervs- og kulturaktører med Halsnæs Kommune om at skabe anderledes og autentiske oplevelser i stålets by. Stålsat By er et byudviklingsprojekt, hvor ambitionen er at skabe nye inddragende og involverende byrum, der på en gang spejler byens særlige historie og stolthed, men som samtidig tilfører byen nye mødesteder, bevægelsesmuligheder og bedre rammer for et aktivt handelsliv.

Valsetorvet

Valsetorvet er det lille torv midt i Nørregade, hvor der er forbindelse mellem åen, kanalen og byen

Allégade

Allégades maleriske motiv med kanal og promenade. Allégade er en rekreativ oase midt i byen.

Valseværksplænen

Det kreative byrum for unge. her er boldbane, pannabane, rulleskøjtebane og meget mere

Mølledammen

Mølledammen er området omkring kanalplænen med Torvet og Gjethuset på den ene side og Ågrillen og Nørregade på den anden side.

Krudtværksområdet

Krudtværksområdet er en del af Industrimuseet Frederiks Værk, og består af en række bygninger, der alle har spillet en rolle i produktionen af krudt og kugler til Danmarks deltagelse i adskillige krige.