Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot ligger smukt på tre små holme i slotssøen i Hillerød. Inden for slottets mure venter store kulturelle oplevelser for hele familien, mens de naturskønne omgivelser indbyder til fredfyldte havevandringer og sejlture. Frederiksborg Slot blev bygget af Christian IV i 1600-tallets første årtier og er Nordens største renæssanceanlæg. Det nye byggeri skulle fremhæve og styrke Christian IVs position som en magtfuld europæisk monark. Slottet er derfor rigt udsmykket med symbolske og dekorative elementer.

Det Nationalhistoriske Museum - 500 års danmarkshistorie

Det Nationalhistoriske Museum har haft til huse på Frederiksborg Slot siden 1878. Museet blev oprettet på initiativ af Carlsbergs grundlægger, brygger J.C. Jacobsen og fortæller 500 års danmarkshistorie gennem en rig samling af portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri. Fortællingerne understøttes af slottets smukke historiske omgivelser. På museet stifter man bekendtskab med personer og begivenheder, der har været med til at forme Danmarks historie fra middelalderen til det 21. århundrede. Museets fine periodeinteriører og slottets imponerende pragtrum giver et sansemættet indtryk af skiftende. Museets portrætsamling udgør landets største og betydeligste, og samlingen af malerier, buster, tegninger og fotografier suppleres løbende med nye værker. 

Highlights på Frederiksborg Slot

Slotskirken

Christian IVs smukke og originale renæssancekirke fungerer i dag som sognekirke for Frederiksborg Sogn. Kirkens øvre etage, galleriet, er kapel for De Kongelige Danske Ridderordner. Her hænger våbenskjolde for riddere af Elefantordenen og Storkors af Dannebrogsordnen, og nye våbenskjolde kommer jævnligt til. I gallerietagens sydlige ende står det historiske Compeniusorgel fra 1610. Hver torsdag året rundt giver slotskirkens organister en halv times koncert på orglet kl. 13.30.

Riddersalen

Slotsbranden i 1859 gik også hårdt ud over Riddersalen, men med en stor indsats lykkedes det at genskabe det prægtige rum. I Riddersalen kan man se smukke gobeliner og statelige kongeportrætter pryde væggene.

”Tre Slægtled” af Niels Strøbæk (hænger i Riddersalen)

Maleriet fra 2012 viser Dronning Magrethe II, Kronprins Frederik og hans ældste søn Prins Christian stående ved siden af hinanden med Dronningen som den naturlige hovedperson. Niels Strøbæk malede det imponerende værk til Riddersalen på Frederiksborg Slot i anledning af dronningens 40-års regeringsjubilæum.

Den Gottorpske Himmelglobus (stue 39)

En af de første og største  gaver, brygger J.C. Jacobsen skænkede til Det Nationalhistoriske Museum, var Den Gottorpske Himmelglobus. Globen stammer fra det berømte kunstkammer på Gottorp Slot og kom efter Store Nordiske Krig til Det Kongelige Kunstkammer i København som krigsbytte. Globen er udført til Hertug Friedrich III på Gottorp på mekaniker og matematiker Andreas Böschs værksted. Den er mekanisk drevet og viser universet ifølge astronomen Nikolaus Kopernikus’ ideer.

Audienssalen

Audienssalen er et af de bedst bevarede repræsentationsrum fra den ældre danske enevælde. En mindre brand i 1670erne ødelagde en del af Christian IVs indretning, hvorpå Christian V skabte det interiør, man ser i dag. Salen led næsten ingen skade ved slotsbranden i 1859. Audienssalen er i øjeblikket lukket for publikum grundet restaurering. Åbner 12. maj 2015.

Neptunspringvandet

I den ydre slotsgård står Neptunspringvandet, der blev opført som symbol på Danmarks status som førende Østersømagt i 1600-tallets tidlige år. Havguden Neptun knejser på fontænens top, og berømmelsens gudinde Fama er også repræsenteret blandt springvandets mange figurer. Det nuværende springvand er en kopi af den originale fontæne, der blev fremstillet af hollænderen Adrian de Vries omkring 1617. De originale figurer blev stjålet af svenskerne i forbindelse med svenskekrigene i 1658-1660 og står i dag i parken ved Drottningholm Slot i Sverige.

Slotshaverne

Frederiksborg Slot blev fuldendt ved at anlægge haver omkring det store bygningskompleks. Christian IV havde sin egen have, men i 1720 blev J. Krieger bedt om at anlægge en ny slotshave. Barokhaven blev genskabt i 1990erne. De laveste plateauer i haven indeholder dronningens monogram udformet i tætklippede hække. Barokhaven er dog ikke slottets eneste haveanlæg. Til venstre for barokhaven ligger den romantiske engelskinspirerede have, hvor også det lille lystslot Badstueslottet befinder sig. Med sine små søer og buskadser er den romantiske have skabt til at formidle stemninger og fremvise naturens skønhed. Som modsætning hertil viser barokhaven med sine lige linjer og skarpe kanter den skønhed, der ligger i menneskets kontrol over naturen.


Del denne side

Frederiksborg Slotskirke

Frederiksborg Slotskirke er et pragtfuldt og imponerende kirkerum, tænkt og bygget som kongefamiliens private kirke, uden adgang for menigmand. Slotskirken udgør Frederiksborg Slots vestfløj.

Frederiksborg Slot

Den lille Færge M/S Frederiksborg

Tag på en herlig sejltur på Slotssøen i Hillerød med en af Nordsjællands mest charmerende turistattraktioner, Den Lille Færge M/F Frederiksborg.

Film om de nordsjællandske slotte

Mit slot, mit fristed - lad dig inspirere

Få gode idéer til din tur i Nordsjælland, lad dig inspirere af "mit slot, mit fristed" oplevelsesruterne

Frederiksborg Slot for børn

Christian 4. byggede Frederiksborg Slot i begyndelsen af 1600-tallet. Her er der masser er spændende oplevelser for både børn og voksne.